Organic T-shirts en ECO textiel by Eclectix.nl

Posted on April 17, 2012 by eclectix There have been 0 comments

Wat is EarthPositive ?

EarthPositive is een groene revolutie in de sector van de promotionele kleding: Klimaatneutrale T-shirts en sweaters. Gemaakt van biologisch katoen, geproduceerd onder ethisch verantwoorde omstandigheden én geproduceerd met uitsluitend gebruik van duurzame zonne- en windenergie.

EarthPositive is een concrete en directe oplossing voor bedrijven om iets te doen aan het wereldwijde probleem van klimaatverandering en om op te treden tegen milieutechnische, sociale en ethische misstanden in de kledingindustrie.

EarthPositive wil een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van het milieu en sociale- en ethische omstandigheden in één van ‘s werelds meest vervuilende industrieën. Tevens biedt het de muziek-, mode- en promotionele industrie een uniek middel om de bewustwording te vergroten en iets te doen aan het klimaatprobleem. Het T-shirt, wereldwijd het meest gebruikte communicatiemiddel om een merknaam, bedrijfsidentiteit of politieke slogan te ondersteunen, is nu het milieuvriendelijke product geworden!

Groene energie

EarthPositive kleding wordt geproduceerd in fabrieken in India die uitsluitend gebruik maken van groene zonne- en windenergie.

100% biologisch

EarthPositive is een 100% biologisch product gecertificeerd door de Globale Organic Textiles Standard (GOTS) en de Soil Association.

Eerlijke handel

Onder de Global Organic Textile Standard (GOTS) worden landbouwers en arbeiders beschermd door stringente sociale criteria en wordt het gebruik van giftige chemicaliën, die de gezondheid van boeren en hun families danig kunnen aantasten, uitgesloten.

Rechten voor arbeiders

Om sociale misstanden en zogenaamde sweatshop praktijken te voorkomen, heeft EarthPositive de gehele productieketen transparant gemaakt en wordt deze geverifieerd door de Fair Wear Foundation. Deelnemers van FWF werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in fabrieken waar zij kleding produceren. De basis van samenwerking tussen FWF en een deelnemer is een gedragscode. Deelnemers van FWF moeten deze code naleven en FWF verifieert of bedrijven dit ook daadwerkelijk doen.

Kies je katoen zorgvuldig uit

Conform het advies van de Britse Environmental Justice Foundation, vermelden de labels in de EarthPositive kleding de oorsprong van het katoen. Hierbij garanderen wij dat er geen gebruik wordt gemaakt van katoen uit Oezbekistan waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van gedwongen kinderarbeid.

Windenergie

De belangrijkste energiebron van EarthPositive kleding wordt gevormd door 30 enorme windmolens die een continue bron aan energie opleveren.

Wat is klimaatneutraal?

Klimaatneutraal betekent dat onze industriële uitstoot van broeikasgassen is verlaagd naar pre-industriële waarden door middel van biologische landbouw met lage emissies en een CO2 neutraal productieproces. Dit wordt bereikt door het vervangen van energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen door schone, groene, zonne- en windenergie. De resterende uitstoot van de in de Benelux verkochte kleding wordt gecompenseerd in projecten van de Klimaatneutraalgroep.

Watermanagement

De verwerking van het afvalwater van het verfproces vindt plaats in een gesloten systeem waarbij het afvalwater wordt gefilterd en gezuiverd tot schoon water.

Milieuvriendelijk

EarthPositive is gecertificeerd volgens de Oeko-Tex 100 standaard, klasse 1. Deze standaard garandeert de veiligheid van het textiel en de gebruikte verf voor de gezondheid van de mens. Het betekent echter ook dat wij aandacht besteden aan meer milieuvriendelijke productiemethoden tijdens het gehele productieproces.

Laag waterverbruik voetafdruk

Er kan meer dan 20.000 liter water nodig zijn om 1 kilo katoen te produceren, hetgeen overeenkomt met één T-shirt en één spijkerbroek. Daarom hebben wij gekozen voor productie in een regio die 95% van zijn water ontvangt uit de moeson regens. Dit was een belangrijke afweging omdat door deze moeson regens er minder noodzaak is om grootschalige irrigatie projecten aan te leggen hetgeen in de conventionele katoenverbouw gebruikelijk is. Hierdoor worden gemeenschappen vaak ontnomen van schaarse waterbronnen als meren en rivieren.

Verpakking

EarthPositive kleding wordt geleverd in biologisch afbreekbare PVC vrije verpakkingen en in 100% gerecyclede kartonnen dozen.

Transport

EarthPositive heeft een anti luchtvracht beleid. De goederen worden getransporteerd in containers door middel van zeevracht. De CO2 voetafdruk van het transport naar Europa, Japan en de USA is daardoor verwaarloosbaar en meer een vingerafdruk. EarthPositive kan het wereldwijde transport- en energieprobleem niet op lossen maar wij kunnen wel verzekeren dat onze productiemethoden niet bijdragen aan milieuvervuiling, sociale misstanden of klimaatverandering.

CO2 label

EarthPositive is er in geslaagd om de CO2 voetafdruk van een T-shirt met ongeveer 90% te verlagen. Consumenten verlangen echter een onafhankelijk verificatie proces en een label om de claims van individuele bedrijven te controleren. De Carbon Trust heeft een dergelijk CO2 reductielabel ontwikkeld. Dit label is inmiddels toegepast op de EarthPositive kleding. De CO2 reductie standaard van de Carbon Trust wordt de universele standaard voor de CO2 voetafdruk van een product in het Verenigd Koninkrijk.

EarthPositive kleding - Ontworpen om je CO2 voetafdruk te verlagen

Het EarthPositive programma is er in geslaagd om de CO2 voetafdruk te verlagen met 90%!

De CO2 voetafdruk van de EarthPositive kleding is het totaal van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de verbouw, het oogsten, het verwerken, de productie, het verpakken, het transport en de opslag van het katoen en de uiteindelijke kleding. EarthPositive is er in geslaagd om de voetafdruk te verlagen door een combinatie van product design, productie efficiency, biologisch katoen, groene energie en watermanagement.

Het CO2 reductie label dat hiernaast staat afgebeeld is een communicatiemiddel om de impact op het klimaat van de productie van een product weer te geven en om een duidelijke commitment tot CO2 reductie te tonen.

De consument kan zelf een belangrijke bijdrage leveren  door de kleding op lage temperaturen te wassen en geen wasdroger te gebruiken. Daarom is onze kleding voorzien van label met de tekst:
SAVE THE CLIMATE - WASH COOL - LINE DRY.

Hoe verhoudt de CO2 voetafdruk van EarthPositve kleding zich tot die van andere promotionele kleding?
De gemiddelde CO2 voetafdruk van een conventioneel heren T-shirt ligt tussen de 6 en 9 kilo aan CO2, van een dames T-shirt tussen 5 en 8 kilo en van een hooded sweater tussen 40 en 50 kilo. Deze waarde is afhankelijk van variabelen als het verbouwen van katoen tot het uiteindelijke eindproduct.

Conventionele katoenteelt heeft een hogere voetafdruk dan biologische teelt door het veelvuldig gebruik van chemicaliën en pesticiden. Bovendien is de industriële katoenteelt in ontwikkelingslanden zwaar gemechaniseerd hetgeen nog meer bijdraagt aan de voetafdruk.

T-shirts in grote maten en van zware kwaliteit hebben in verhouding een hogere voetafdruk. Des te meer materiaal en verwerking er nodig is, des te hoger zal de uitstoot van broeikasgassen zijn en des te hoger zal de voetafdruk zijn.


This post was posted in T-shirt bedrukken Amsterdam and was tagged with biologisch t-shirt, organic cotton